Pentru ce proiecte de case și tipuri de structură să optăm? Pentru majoritatea oamenilor achiziția sau construirea unei case reprezintă cea mai semnificativă investiție. Soliditatea și durabilitatea au fost și sunt cuvinte de ordine atunci cînd ne referim la casa pe care ne prompunem să o realizăm. Din acest motiv există o orientare perfect justificată către sistemele costructive tradiționale, acestea avînd garanția testării în timp. Totuși, dacă pîna acum 10-15 ani orice sistem constructiv netradițional era privit la noi ca o “ciudățenie”, în prezent, clienții au început să fie mai deschiși către soluții noi și sistemele constructive netradiționale.

 

I. Sistemele tradiționale.

Casele din zidărie

 

 

Case de pămînt bătut, case de paianta sau chirpici, case  din bîrne de lemn, case de zidărie de cărămidă (dar lipită cu argila, sau mortar de var) reprezintă larga majoritate a locuințelor unifamiliale construite în Moldova, pînă în anii 90, în special în mediul rural. Este evident că nu aceasta este “tradiționalul” pe care îl visează oamenii; cei mai mulți se gîndesc la o construcție trainică, din zidărie de cărămidă, cu fundații, stîlpi, grinzi, centuri și planșee din beton armat. Cu toate că raportul de rezistență dat de elementele din beton este determinant, acest sistem constructiv, identificat ca fiind tradițional, se numește sistem cu pereți din zidărie portantă. Riscul seismic prezent în multe zone din Romania a determinat combinarea zidariei simple cu elementele de beton armat amintite, comportamenul unor astfel de structuri la sarcini orizontale (ex. cutremur) fiind mult imbunatatit comparativ cu casele construite exclusiv din zidarie.

 

Case cu structură din beton armat

 

 

Prin titlu ne referim la casele a căror structură de rezistență este constituită din stîlpi, grinzi, eventual pereți și planșee de beton armat, concepute și calculate în așa fel încît pereții de închidere și compartimentare nu sunt considerați a avea un rol în rezistența clădirii. Proiectarea unei astfel de case este justificată în cazul în care concepția arhitecturală nu permite, sau face foarte dificilă rezolvarea structurii cu pereți de zidărie. Un exemplu concret des întîlnit este casa cu spații largi, cu vitraje mari, la care, pur și simplu, nu sunt destui pereți pe care stă casa. Pînă la urmă acest sistem structural este la rîndul lui, și el, destul de convențional, atîta vreme cît se poate construi o casă cu structură de beton armat, cu aceiași constructori care ridică în mod normal casele de zidărie portantă.

 

II. Sisteme constructive considerate neconvenționale în R. Moldova

Vom prezenta doar sistemele constructive utilizate la noi în țară, neacoperind sistemele care se “zbat” în stadiul de proiecte  pilot, sau experimente.

 

Case construite din blocuri din materiale termoizolante zidite în care se va turna beton

Elementele care se zidesc, și în care se va turna betonul, pot fi fabricate din diverse materiale –  polistiren expandat, spuma poliuretanică, așchii de lemn cu ciment. Cele mai uzuale in R. Moldova sunt blocurile de polistiren expandat. Filosofia acestui sistem este următoarea: dacă oricum este necesară izolarea caselor, de ce să nu facem izolația înainte, zidind niște elemente ușoare, plane, și care eventual se și îmbina tip LEGO, avînd în acest fel o execuție foarte rapidă, iar apoi să turnăm practic structura de rezistență din beton. După întărirea betonului se obține o structură din pereți de beton armat (armarea se face în timp ce se clădesc blocurile de cofraj), care din punct de vedere structural nu este cu nimic diferită de casele cu structura de beton armat. Totuși din cauza unor particularități care țin de tehnologia de execuție, cum ar fi modul în care se execută armarea, viteza de turnare a betonului și imposibilitatea de a verifica integral aspectul betonului întărit, acest sistem nu poate fi tratat ca o structură clasică de beton armat. O particularitate importantă pe care o au casele construite din ICFs este aceea că sunt foarte etanșe; pereți din beton compact, izolație la interior și exterior uneori foarte etanșă (în cazul blocurilor de polistiren sau spumă poliuretanică), tîmplărie modernă cu închidere pe garnituri de cauciuc, toate acestea nu permit transfer de aer sau vapori intre interior și exterior. Astfel, este necesară o ventilare bună a casei fie prin deschiderea regulată și consecventă a ferestrelor, fie cu ajutorul unei centrale de ventilație.

 

Case de lemn

 

 

În R. Moldova, casele de lemn reprezintă cea mai întîlnită alternativă la sistemele clasice. De fapt, casele de lemn pot fi construite în mai multe sisteme constructive, diferite din punct de vedere al tehnologiei de construcție. Dezvoltarea pe care aceste sisteme au cunoscut-o în ultimii ani a avut ca motor principal prețul redus. Din păcate, tendința de a reduce costurile cu orice preț au avut drept consecință multe case de lemn prost executate care au condus la o reticență a clienților față de acest material. Lemnul construit în sistem framing sau light framing poate să fie o combinație foarte bună calitate/durabilitate/preț, bineînțeles cu respectarea unor tehnologii de prelucrare a materiei prime și a execuției.

 

Case de metal

 

 

Metalul este destul de puțin utilizat pentru construcțiile rezidențiale din R. Moldova, cauza fiind probabil reticența în fața unui material considerat ori prea avangardist, ori nepotrivit pentru case, mai ales datorită asocierii ideii de structură metalică cu halele industriale și clădirile de birouri. De fapt, într-un sistem de dispunere foarte asemănător cu “light framing”-utilizat la casele de lemn. Prin utilizarea unui astfel de sistem se obține o structură ușoara, cu performanțe foarte bune pentru solicitările caracteristice teritoriului țării noastre (zăpadă, vînt, cutremur), prețul casei finalizate fiind comparabil cu cel al caselor de lemn.